Summary of the year in English

Good day, my name is Samvel, I am in the 9th grade․ During this year, I was able to easily develop the English language, learned to speak fluently, and did various exercises.

During the entire period of quarantine, I did not do many tasks, but this did not prevent me from developing the language. I didn’t have any problems during distance learning, I coped with everything, and I didn’t feel any difficulties.

I am glad that I finished this year well.

Մայիս ամսվա ամփոփում Մաթեմատիկայից

Այս ամսվա առաջադրանքներս՝

Դաս 37, դաս 38, դաս 39, դաս 40 (Երկրաչափություն)

Դաս 43. Ամփոփում Առաջադրանքներ (Երկրաչափություն)

Ներկայացնում եմ մաթեմատիկա առարկայից կատարածս առաջադրանքները։ Իմ կարծիքով, շատ լավ է անցել։ Բոլոր դասերին ներկա եմ եղել, ոչ բոլոր առաջադրանքները կատարել եմ և ամեն ինչ հասկացել եմ։ Գնահատում եմ ինձ 5:

Ապրիլ ամսվա ամփոփում Մաթեմատիկայից

Այս ամսվա առաջադրանքներս՝

Դաս 30 և 31 (Հանրահաշիվ)

Դաս 31, 32 և 33 (Երկրաչափություն)

Քանի որ սկսվել է հեռավար ուսուցում, ներկայացնում եմ մաթեմատիկա առարկայից կատարած առաջադրանքներս։ Կարծում եմ, որ հեռավար ուսուցումները ծատ լավ են անցնում, և դա չի խանգարում դասերին։ Ոչ բոլոր դասերին ներկա եմ եղել, ոչ բոլոր առաջադրանքները կատարել եմ, բայց ամեն ինչ հասկացել եմ։ Գնահատում եմ ինձ 4-5։

Ատոմի միջուկի կառուցվածքը․ Հարցեր

1. Ինչիպի՞ն են ատոմների և միջուկների բնութագրական չափերը։

Ատոմի միջուկը ատոմից 100000 անգամ փոքր է։

2. Ի՞նչ կառուցվածք ունի միջուկը։

Միջուկը կազմված է պրոտոններից և նեյտրոններից։

3. Նշեք պրոտոնի և նեյտրոնի բնութագրերը։

Նեյտրոնների համեմատ պրոտոններն ունեն լիցք։

4. Որքա՞ն է միջուկում պրոտոնների թիվը։

Պրոտոնների թիբը միջուկում նշանակում են Z տառով։

5. Ո՞ր մեծությունն են անվանում միջուկի զանգվածային թիվ։

Միջուկի զանգվածային թիվն անվանում են A տառով։

6. Որքա՞ն է միջուկում նեյտրոնների թիվը։

Միջուկում նեյտրոննների թիվը նշանակում են N տառով։

7. Ի՞նչ է 1 զ․ա․մ․-ը։

Պրոտոնների և նեյտրոնների զանգվածներն արտահայտվում են զ․ա․մ․-ով՝ զանգվածի ատոմային միավորով։

8. Օգտվելով Մենդելեևի քիմիական տարրերի աղյուսակից՝ որոշեք ոսկու ատոմի զանգվածը՝ կիլոգրամով։

Ոսկու հարաբերական ատոմական զանգված – 196,97

196,97*1,66057=327,0824729*10-27կգ

9. Ի՞նչ է իզոտոպը։ Ջրածնի ի՞նչ իզոտոպներ գիտեք։

Այն քիմիական տարրերը, որոնք ունեն նույն քանակի պրոտոններ, սակայն տարբեր ատոմային զանգված ունեցող միջուկները կոչվում են իզոտոպներ։ Ջրածնի իզոտոպի դեյտերիում և իզոտոպ տրիտիում։

10. Ինչո՞ւ պրոտոնների միջև գործող վանողության ուժերը չեն կարող քանդել միջուկը։

Պրոտոնների միջև գործող վանողության ուժերը չեն կարող քանդել միջուկը, քանի որ պրոտոնի և նեյտրոնի միջև եղած ձգուղության ուժն ավելի հզոր է, որն էլ ապահովում է միջուկի կայունությունը։

11. Ինչպե՞ս են հարաբերակցում նույն հեռավորությամբ երկու պրոտոնների միջև գործող կուլոնյան և միջուկային ուժերը։

Փոքր հեռավորության պրոտոնների միջև գործում են հսկայանական վանողական (կուլոնյան) վանողականության ուժեր։ Միջուկային ուժերը գերազանցում են վանողության ուժերը, և գործում են, էլ ավելի փոքր հեռավորությամբ նուկլոնների միջև։

12. Ինչպե՞ս են հարաբերակցում երկու պրոտոնի և երկու նեյտրոնի միջուկային փոխազդեցության ուժերը։ Իսկ նեյտրոնի և պրոտոնի միջև գործող ուժե՞րը։

Երկու նեյտրոնի և երկու պրոտոնի, ինչպես նաև նեյտրոնի և պրոտոնի միջև գործում են նույն ձգողության ուժերը։

Նախապատրաստական հարցեր. Պատմություն

Թեմա 12. Պետական կառավարման համակարգը.

 • Թագավորը և արքունի գործակալությունները / էջ 8-10/

Թեմա 13. Պայքար թագավորական իշխանության պահպանման համար.

 • Արշակ 2-րդի քաղաքականությունը
 • Պապ թագավոր /բանավոր, դասագիրք, էջ 18-25/
 • Ներկայացրե՛ք գործակալությունները և նրանց գործառույթները/գրավոր/։

Հայոց թագավորը երկիրը կառավարել է գործակալությունների միջոցով՝

Մարդպետության գործակալությունը հսկել է արքունական տնտեսությունը, կալվածները, գանձերը, եկամուտները, թագավորի պալատը։

Զինված ուժերը վարել է սպարապետության գործակալություններ։

Թագակապ կամ թագադիր ասպետության գործակալությունը վարել է արքայի թագադրման և այլ արարողություններ։

Թագավորի կնքապահն ու սուսերակիրը կամ զինակիրը, նրա անունից բանակցություններ վարող գործակալը կոչվել է սենեկապետ։

Մարզպանության գործակալությունը վարել է արտաքին, իշխանաց իշխանինը՝ ներքին գործերը։

Խնամակալության գործակալությունը եղել է թագավորի խորհրդատու մարմինը, թագաժառանգի խնամակալը։

Մաքսապետության գործակալը կոչվել է պրոքսիմոս, իրենց են ենթարկվել մաքսատների, առևտրական ու նավահանգստային կենտրոնների վերակացուները։

 • Ներկայացրե՛ք Աշտիշատի եկեղեցական ժողովը և նրա ընդունած կանոններն ու որոշումները։

354 թ. Ներսես Ա–ն Աշտիշատում հրավիրում է Հայ եկեղեցու առաջին ժողովը, որտեղ էլ կանոններ է ընդունում, որով թագավորը և հարուսները պետք է գթասիրտ գտնվեն իրենց ծառանների և ժողովրդի նկատմամբ, իսկ ծառանները պետք է լինեն հնազանդ, իսկ ընդունված հոգևոր և աշխարհիկ կյանքին առնչվող կանոնների համաձայն` կառուցվում են վանքեր, դպրոցներ, աղքատանոցներ:

 • Ներկայացրե՛ք Պապի բարեփոխումները և ձեր դիրքորոշումը նրա վերաբերյալ/գրավոր/։

Պապի շնորհիվ մեր բանակի թիվը շատանում է և հոգեևորականների հարազատները պարտավոր են լինում կատարել պետական և զինվորական իրենց պարտքը։ Պապին սպանում են շնջույքներից մեկում, քանի որ նրա անկապ քաղաքականությունը դեմ էր Հռոմեական կայսրությանը։

 • Դիտեք Պապ թագավոր։

Թեմա 14. Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը 5-րդ դարում՝

 • Վարդանանց պատերազմը /բանավոր, դասագիրք, էջ 30-36,
 • Համեմատե՛ք Վարդան Մամիկոնյանի և Վասակ Սյունու դիրքորոշումները /գրավոր/։

Վասակ Սյունին հրաժարվում է ապստամբությունից, և հաշտություն է փնտրում։ Այդ ժամանակ գալիս է Վարադան Մամիկոնյանը և ղեկավարությունը վերցնում է իր վրա, դառնալով հերոս, իսկ Վասակ Սյունին, որպես դավաճան։

Ճառագայթաակտիվություն․ Տեսական դաս և հարցեր

Ճառագայթաակտիվությունը (ռադիոակտիվությունը) որոշակի քիմիական տարրերի անկայուն իզոտոպների ինքնաբերաբար փոխակերպումը մեկ այլ քիմիական տարրի իզոտոպի, որն ուղեկցվում է էներգիայի և տարրական մասնիկների արձակումով։ Այդ շարժընթացը կոչվում է ռադիոակտիվ տրոհում, իսկ տրոհվող միջուկները՝ ռադիոակտիվ միջուկներ։

Կենսաբանական հյուսվածքները քայքայող և մուտացիաներ առաջացնող անկայուն իզոտոպները կամ դրանք պարունակող նյութերը կոչվում են ռադիոակտիվ նյութեր։

Ռադիոակտիվություն: Գաղափար ...

Հողի ռադիոակտիվությունը պայմանավորված է հողում պարունակվող բնական և արհեստական ռադիոակտիվ տարրերով ու իզոտոպներով։ Հողի բնական բարձր ռադիոակտիվությունն առաջանում է հիմնականում ուրանի, ռադիումի, թորիումի և կալիումի ռադիոակտիվ իզոտոպներ պարունակող հանքավայրերում ու դրանց մերձակայքում, սակայն փոքր քանակությամբ ռադիոակտիվ նյութեր սփռված են երկրագնդի ամբողջ մակերևույթով և կան բոլոր հանքապարներում, հողերում, ջրերում։ Հողի արհեստական ռադիոակտիվությունն առաջանում է միջուկային զենքի պայթյունից։

Մթնոլորտի ռադիոակտիվությունը պայմանավորված է բնական շարժընթացների կամ մարդու գործունեության հետևանքով մթնոլորտ արտանետված ռադիոակտիվ գազերով և աերոզոլներով։

Արհեստական ռադիոակտիվ աերոզոլներն առաջանում են միջուկային պայթյունից, պարունակում են 100-ից ավելի ռադիոակտիվ իզոտոպներ և, կախված մասնիկների չափերից ու մթնոլորտ նետվելու բարձրությունից, կարող են տարածվել հարյուրավոր կիլոմետրերից մինչև տասնյակ հազարավոր կիլոմետրեր։

Ռադիոակտիվ տեղումներն անձրևի, ձյան տեղումների հետ կամ չոր տեսքով մթնոլորտից երկրի վրա թափվող ռադիոակտիվ նյութերն են։ Դրանք ուժեղանում են հատկապես մթնոլորտում և Երկրի մակերևույթին միջուկային զենք փորձարկելիս, ինչպես նաև միջուկային ռեակտորների վթարից։

Հարցեր՝

1. Ո՞րն է բնական ճառագայթաակտիվության էությունը։

Բնական ճառագայթաակտիվությամբ օժտված են այն տարրերը, որոնք կարողանում են ինքնակամ ճառագայթահարվել։

2. Ինչպե՞ս է հայտագործվել բնական ճառագայթաակտիվության երևույթը։

Մի անգամ ամպամած եղանակի պատճառով, Անրի Բեքերելը ուրանի աղի նմուշները, առանց արևի լույսով ճառագայթահարելու, պահեց մութ դարակում։ Մի քանի օր անց դարակում դրված լուսազգայուն թիթեղի վրա  տեսավ ուրանի աղի նույն սևացումները։ Այս ամենից էլ եզրակացրեց, որ ուրանն օժտված է ինքնակամ ճառագայթահարվելու։

3. Ատոմի՞, թե միջուկի հատկություններով է պայամանավորված ճառագայթաակտիվությունը։ Պատասխանը հիմնավորեք։

Ճառագայթաակտիվությանը միջուկի հատկություններով է պայմանավորված, քանի որ միջուկով է կատարվում ճառագայթաակտիվությունը։

4. Ի՞նչն է բնութագրական ճառագայթաակտիվության երևույթի համար։

Երբ տեղի է ունենում ճառագայթաակտիվության երևույթ, այն ժամանակ անջատվում է էներգիա և մեծ կարգաթիվ ունեցող միջուկները փոխակերպվում են ավելի փոքր կարգաթիվ ունեցող միջուկների։

5. Ո՞ր տարրերն են օժտված բնական ճառագայթաակտիվությամբ։

Բնական ճառագայթաակտիվությամբ օժտված են՝ ուրան, թորիում, պոլոնիում և ռադիում տարերը։

6. Ի՞նչ է հետևում մագնիսական դաշտում ճառագայթաակտիվ աղբյուրի առաքած փնջի՝ երեք առանձին փնջերի բաժանվելու փաստը։

Երեք առանձին փնջերի բաժանվելուց կարելի հասկանալ, որ երկու շեղված փնջերը տարարուն լիցքերով մասնիկներ են, իսկ չշեղված փունջը լիցք չունի։

7. Ի՞նչ է α-մասնիկը։ Թվարկեք դրա բնութագրերը։

Քիչ շեղված փունջը կոչվում է α-ճառագայթում՝ 0,5մմ ալյումինի շերտն ամբողջությամբ կլանում է α-ճառագայթումը։

8. Ի՞նչ է β-մասնիկը։ Թվարկեք դրա բնութագրերը։

Մյուս չշեղված փունջը կոչվում է β-ճառագայթում՝ 0,5մմ ալյումինի շերտով β-ճառագայթն անցնում է արարգել, 1մմ հաստությամբ կապարի կամ 5մմ հաստությամբ ալյումինի շերտերը β-ճառագայթումն ամբողջությամբ կլանում է։

9. Ի՞նչ է γ-մասնիկը։ Թվարկեք դրա բնութագրերը։

Չշեղված փունջը կոչվում է γ-ճառագայթում՝ 0,5մմ ալյումինի շերտով γ-ճառագայթն անցնում է արարգել, 1մմ հաստությամբ կապարի կամ 5մմ հաստությամբ ալյումինի շերտերը γ-ճառագայթը անցնում է առանց նկատելի թուլությամբ, իսկ 5սմ հաստությամբ կապարի շերտով γ-ճառագայթը չի անցնում։

10. Ինչո՞վ է պայամանավորված ճառագայթաակտիվության ազդեցությունը օրգանիզմի վրա։

Ճառագայթաակտիվությունը խթնաում է օրգանիզմում բջիջների գործունեության վատթարացմանը և խախտմանը։

11. Ի՞նչ է ճառագայթման կլանված բաժնեչափը, և ի՞նչ միավորով է չափվում այն։

Ճառագայթման կլանված էներգիայի հարաբերությունը ճառագայթահարված նյութի զանգվածին, կոչվում է ճառագայթման կլանված բաժնեչափ։ Այն չափում են գրեյներով (Գր)։

12. Ի՞նչ է ճառագայթման բնական ֆոնը։

Ճառագայթման բնական ֆոնը տիեզերքի ճառագայթներն են և շրջապատող միջավայրի ճառագայթաակտիվությունը։

13. Ճառագայթման ո՞ր բաժնեչափն է մահացու մարդու համար։

Մարդու համար մահացու է 3÷5 Գր ճառագայթման բաժնեչափը։

14. Մարդու ո՞ր օրգան-համակարգերն են հատկապես խոցելի ճառագայթահարման նկատմամաբ։

Հատկապես խոցելի են ճառագայթահարման նկատմամաբ մարդու կարմիր ողնուղեղը և արյունաստեղծ համակարգը։

15. Ի՞նչ օգտակար ազդեցություն ունի փոքր բաժնեչափով ճառագայթահարումը։

Քաղցկեղի բուժման ընթացքում օգտագործում են γ-ճառագայթը, քանի որ արագ բազմացող բջիջներն ավելի զգայուն են, քան սովորական բջիջները։

Լուսանկարչական ապարատ։ Աչք և տեսողություն

Ֆոտոապարատը բաղկացած է 2 հիմնական մասից՝ օբյեկտիվ և ոչ լուսաթափանցիկ խցիկ

Օբյեկտիվի միջոցով մենք ստանում ենք պատկերներ։ Այսինքն՝պատկերը կառուցվում է օբյեկտիվով և հաղորդվում ժապավենին։ Օբյեկտիվի վրա գտնվում են ֆոկուսային հեռավորության ղեկավարման վահանակը, որի միջոցով ղեկավարվում է ապարատից մինչև նկարահանվող կետ ընկած տարածությունը։

Ոչ լուսաթափանցիկ խցիկը ավելի շատ ֆիզիկական դեր է կատարում և ունի բազմաթիվ ֆունկցիաներ։

Տեսողության տարածված խանգարումներ են կարճատեսությունը և հեռատեսությունը, որոնք լինում են բնածին և ձեռքբերովի։

Բնածին կարճատես մարդկանց ակնագունդը երկարացած է, և աչքից հեռու գտնվող առարկաների պատկերներն առաջանում են ոչ թե ցանցաթաղանթի վրա, այլ նրա առջևի մասում։

Human eye cross-sectional view grayscale.pngՁեռքբերովի կարճատեսությունը զարգանում է ակնաբյուրեղի ուռուցիկության մեծացման հետևանքով։ Այն կարող է առաջանալ ոչ ճիշտ նյութափոխանակության, աչքի հիգիենայի կանոնները չպահպանելու դեպքում։

Կարճատես մարդկանց հեռու գտնվող առարկաների ուրվագծերն աղոտ են թվում։ Երկգոգավոր ոսպնյակներով ակնոցները փոքրացնում են լույսի ճառագայթների բեկումը, և առարկայի պատկերը տեղափոխվում է ցանցաթաղանթի վրա։

Բնածին հեռատեսության դեպքում ակնագունդը կարճացած է, որի պատճառով մոտ գտնվող առարկաների հստակ պատկերներն առաջանում են ցանցաթաղանթի հետևում։ Ձեռքբերովի հեռատեսությունը զարգանում է ակնաբյուրեղի ուռուցիկության փոքրացման հետևանքով։ Երկուռուցիկ ոսպնյակներով ակնոցները մեծացնում են ճառագայթների բեկումը և օգնում են մոտ գտնվող առարկաների պատկերը ցանցաթաղանթի վրա առաջանալուն։

Տեսողության վրա վնասակար ներգործություն ունեն A վիտամինի պակասը, ոգելից խմիչքները, թմրանյութերը, ծխելը, հատկապես պատանեկան հասակում։ Ծխախոտի նիկոտինը և մյուս թույներն առաջացնում են տեսողական նյարդի վնասվածք։

Անհատական ուս․ պլան

Երկուշաբթի
 • Մաթեմատիկա – առաջադրանքներ
 • Հայոց լեզու – շարահյուսություն
 • Գրականություն – տարածաշրջանային գրականություն
 • Անգլերեն – տեքստերի թարգմանություն
 • Աշխարհագրություն – ՀՀ արդյունաբերություն
 • Ֆիզկուլտուրա – վոլեյբոլ
Երեքշաբթի
 • Մաթեմատիկա – առաջադրանքներ
 • Կենսաբանություն – վիրուսներ
 • Ֆիզիկա – օպծիկական երևույթներ
 • Անգլերեն – տեքստերի թարգմանություն
 • Ընտրություն – Վրացերեն
 • Ընտրություն – Վրացերեն
Չորեքշաբթի
 • Մաթեմատիկա – առաջադրանքներ
 • Պատմություն – քննական հարցաշար
 • Իրավունք – արտակարգ դրության ռեժիմի մասին
 • Ռուսերեն – Проект “ Фильмы, которые смотрели и любили  наши родители”
 • Տեխնոլոգիա
 • Հայոց լեզու – շարահյուսություն
 • Ֆիզկուլտուրա – վոլեյբոլ
Հինգշաբթի
 • Ռուսերեն – Проект “ Фильмы, которые смотрели и любили  наши родители”
 • Պար
 • Պատմություն – քննական հարցաշար
 • Քիմիա- «Թունավոր նյութերը օդում»
 • Ընտրություն – վրացերեն
 • Ընտրություն – վրացերեն
Ուրբաթ
 • Մաթեմատիկա – առաջադրանքներ
 • Մաթեմատիկա – թեստերի լուծում
 • Գրականություն – տարածաշրջանային գրականություն
 • Անգլերեն – տեքստերի թարգմանություն
 • Երգ
 • Հայոց լեզու – շարահյուսություն
 • Տեխնոլոգիա – դիզայն

 

 • հեռավար-առցանց ուսուցման ծրագրով ուսուցչի հրապարակած առաջադրանքները, առցանց պարապմունքները.

Дистанционная неделя 16-20 марта

Сочинение — https://samveldokhoyan.wordpress.com/2020/03/18/%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81/

Առցանց։Պատմություն

Distance Learning (March 30-April 10)

 • սովորողի ինքնակրթությունը՝ ինչ է կարդում, գրում, լսում, դիտարկում, ուսումնասիրում՝ օգտագործելով իր ընկերների, ուսուցիչների բլոգները, մեդիագրադարանը, համացանցային և ֆիզիկական այլ աղբյուրներ։
Ես չեմ սիրում գիրք կարդալ, բայց եթե ինչ-որ կարեվոր ինֆորմացիյայա ինձ պետք գալիս, ես մտնում եմ ինտերնետ և փնտրում եմ այն ինչ-որ լավ ինֆորմացիյա: Սիրում շատ եմ սիրում իմ ազատ ժամանակը անցկացնել պարապելով, իմ մոտիկների հետ հերախոսով շհփվելով և համակարգչային խաղեր խախալով:

Distance Learning (March 30-April 10)

1.Complete the sentences below with as or than.

 1. I can’t sing better than you.
 2. My family is taller as my mother.
 3. Armenian is more difficult than English.
 4. Is life less expensive in the country than in the city?
 5. I am as cool as a cucumber.
 6. She isn’t as tall as her brother.
 7. Your problems aren’t as important than mine.
 8. Cats are as intelligent as dogs.
 9. You are as beautiful as your sister.
 10. Come as quickly as you can.

2.You have a project to do

3.Listening exercises

Watch the videoes, write your reviews or write  essays about these topics, answer the questions

Watch the videoes, write your reviews or write  essays about these topics, answer the questions
 • false
 • false
 • true
 • false
 • I also like cheese, ice cream and yogurt.
 • Sometimes my mother will make a peach pie.
 • Meat and fish are also plentiful here.
 • My parents would rather have spaghetti or lasagne.
 • There are restaurants from most cultures.
 • C) Take him somewhere.
 • B) Another employer.
 • B) Outside a building
 • A) Content.
 • A) a Policeman.
 • B) expressing disapproval.
 • A) The service is unreliable
 • A) He has decided to retire

4. Read the text and answer the questions

                                                          «Thanksgiving»

Thanksgiving is a holiday celebrated predominantly in North America, and it possesses a different meaning in each of the countries where it’s acknowledged. In the United States, Thanksgiving is a federal holiday (meaning all government employees and most private employees are given a day off of work), and always takes places on the Fourth Thursday in November, regardless of the date. The holiday signifies the immense progress made by pilgrims, or some of the first travelers to North America, at Plymouth Plantation circa 1621. It was at this time that the hungry and weary Pilgrims were taught (by Native Americans) how to grow and produce food on North America’s unique terrain. Once they’d grown (and caught) an abundance of food, the Pilgrims were expectedly thankful, and they celebrated alongside the Native Americans who provided them with such valuable assistance. President Abraham Lincoln initiated the contemporary practice of Thanksgiving by calling for a «day of Thanksgiving» during one of his Civil War addresses. In America today, Thanksgiving remains firmly engrained in its historical roots, and is widely considered to be a day for giving thanks for good food, good times, and family. Thanksgiving dinner generally consists of turkey, mashed potatoes, stuffing, vegetables, gravy, and ample desserts.
Question 1:
 • When is Thanksgiving celebrated in the US?
Thanksgiving celebrated on the fourth Thursday of November.
Question 2:
 • Which event(s) began the tradition of Thanksgiving?
In 1621, the Plymouth colonists and Wampanoag Indians shared an autumn harvest feast that is acknowledged today as one of the first Thanksgiving celebrations in the colonies.
Question 3:
 • Which food(s) are often prepared for Thanksgiving dinner?
Thanksgiving dinner often consists of turkey, mashed potatoes, stuffing, vegetables, gravy, and ample desserts.
Question 4:
 • Where is Thanksgiving celebrated?
The celebration always takes place on the fourth Thursday of November in the US, and second Monday of October of every year in Canada.
Question 5:
 • What is the meaning of Thanksgiving’s federal holiday status?
In the United States, Thanksgiving is a federal holiday (meaning all government employees and most private employees are given a day off of work)

5. Speak about Beauty

These questions will help you:
 • What is «beauty» for you?
In my opinion, beauty is of two kinds: the first is the mind and the other is the external.I like the look and appearance of the exterior beauty.
 • What or who do you consider beautiful?
 • What does «inner beauty» mean to you?
Inner beauty is wisdom, kindness, love, and humanity.
 • Do you have favourite famous person who you consider beautiful? Who is she/he. why?
Yes, of course, they have, and that is our moms. Their beauty is both beautiful inside and out.

Առցանց։Պատմություն

Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 11. Ավատատիրության հաստատումը և Քրիստոնեության ընդունումը.
 • Ավատատիրության ձևավորումը Հայաստանում
 • Քրիստոնեության ընդունումը որպես պետական կրոն /բանավոր, 7-րդ դասարանի դասագիրք, էջ 6-8, 11-13, :
 • Օգտվելով տարբեր աղբյուրներից նՆերկայացրե՛ք Ավատատիրական աստիճանակարգությունը/գրավոր կամ վիդեոդասի միջոցով
 • Ներկայացրե՛ք Քրիստոնեության ընդունման պատմական նշանակությունը /գրավոր/.
 • Դիտե′ք Ձայն Արարատի տեսանյութը, որը պատմում է Արշակունիների արքայատոհմի մասին:
Համաշխարհային պատմության մեջ III-V դդ. մեծ և հեղաշրջիչ փոփոխությունների ժամանակաշրջան էին:
Ստրկատիրական հարաբերությունները քայքայվում էին՝ ճանապարհ տալով իրենց ընդերքում ձևավորվող նոր ավատատիրական (ֆեոդալական) հարաբերություններին: Հայաստանում անցումը ավատատիրության կատարվում էր առավել արագ, քան Արևմուտքի որոշ երկրներում, որտեղ ստրկատիրությունը խոր արմատներ էր ձգել:
Ավատականացման միտումներ Հայաստանում նկատվում էին դեռևս մեր թվականության առաջին դարերում, սակայն ավատատիրության հաղթանակի հետևանքով IV դ. սկզբներից մեր հայրենիքում կարևոր վերափոխություններ են կատարվում թե’ տնտեսության և թե’ կրոնի ու պետական կառուցվածքի մեջ:
Ավատականացման հետևանքով ձևավորվեցին ազատների և անազատների դասերը: Եթե մինչ ավատատիրության հաղթանակը գյուղական համայնքների պարտականությունն էր հարկեր տալ պետությանը և պարհակներ կատարել, ապա դրանից հետո ազատ համայնականներն աստիճանաբար վերածվեցին անազատների: Այժմ նրանք պարտավոր էին բերքի մի մասը վճարել իրենց հողերին տիրացող կամ տիրացած ավատատեր-հողատերերին և նրանց համար կատարել հարկադիր աշխատանք (պարհակ): Աստիճանաբար նրանք վերածվում էին հողի վարձակալների: Միաժամանակ, ագարակ-դաստակերտներում բանող մշակ-ստրուկները, որոնց աշխատանքը դարձել էր խիստ անարտադրողական, իրենց արտադրանքի մի մասի նկատմամբ ձեռք էին բերում որոշ իրավունքներ և իրավապես աստիճանաբար հավասարվում շինականներին կամ գյուղացիներին: Ագարակ-դաստակերտները դրա հետևանքով վերածվեցին սովորական գյուղական բնակավայրերի՝ հաճախ պահպանելով ագարակ կամ դաստակերտ անվանումը: Շինական գյուղացիներից և մշակ-ստրուկներից ձևավորվեց անազատների դասը:
Երկրի ավագանուց և արքունի նախկին պաշտոնյաներից ձևավորվեց ազատների դասը: Ազատների դասի մեջ էին մտնում աշխաիհակալ և աշխարհատեր իշխանները, գավառակալ և գավառատեր նախարարները, արքունիքից որպես ուտեստ հողակտորներ ստացած զինվորականները, աստիճանավորները և այլք: Նրանց հաջողվում է ժառանգական դարձնել զբաղեցրած պաշտոնները: Պաշտոնների հորից որդուն անցնելու հետևանքով ազատների դասն աստիճանաբար ենթակայության տակ առավ իր կառավարչությանը հանձնված հողերը, որոնք նրան էին տրված կառավարելու կամ պայմանական հողատիրության սկզբունքով: Ձևավորվեց ավատատերերի խավը: Խոշոր ավատատերը կոչվում էր իշխան կամ նախարար, իսկ նրա տիրույթը՝ իշխանություն կամ նախարարություն: ժամանակի ընթացքում արքունիքը ճանաչեց ավատատերերի մեծ մասի ժառանգական իրավունքը նրանց ենթակայության տակ գտնվող հողերի նկատմամբ:
Նախարարությունները ինքնուրույն իշխանություններ չէին, սակայն դրանց կախումը թագավորից ու արքունիքից թույլ էր: Ավատատիրության խորացման հետևանքով նախարարները հաճախ ընդվզում էին արքունական իշխանության դեմ՝ փորձելով չենթարկվել: Որպես պատասխան, Հայոց թագավորներն արյան մեջ էին խեղդում անհնազանդության բոլոր փորձերը՝ հաճախ բնաջնջելով նախարարական ամբողջ ընտանիքներ:
Քրիստոնեական եկեղեցին արագ վերածվեց ավատատիրական կառույցի, իսկ հոգևորականները, վերածվելով ավատատերերի, լրացրին ազատների դասը: Վերջինս ապահարկ էր, այսինքն ազատված էր հարկեր վճարելուց:
Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы